เปิดปราสาทพระเทพบิดร เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2566

6 เมษายน ของทุกปีเป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์หรือ “วันจักรี” โดยวันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2566 เว็บไซต์ หน่วยราชการในพระองค์ เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์จากสำนักพระราชวัง แจ้งเปิดการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีใจความ ดังนี้

เนื่องในพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2566 ดังนี้

6 เมษายน “วันจักรี” ชวนรู้ตำนานการปั้นพระบรมรูปประจำรัชกาลของราชวงศ์จักรี

 เปิดปราสาทพระเทพบิดร เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2566

สงกรานต์ 2566 : 14 เมษายน “วันครอบครัว” ชวนเติมเต็มความรักให้คนในครอบครัว คำพูดจาก เกมสล็อตมาใหม่

  • นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมฯ ได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.
  • งดเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน
  • เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 13.00 น.

ทั้งนี้ โปรดแต่งกายสุภาพ สุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง