เอกชน ขอขึ้นค่าแรง 450 บาท แบบค่อยเป็นค่อยไป ขู่สินค้าแพงแน่นอน

นายธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ สามารถปรับขึ้นได้ แต่ควรขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่ขึ้นทีเดียวแบบกระชากแรง เพราะจะกระทบเศรษฐกิจ เศรษฐกิจยังมีความเปราะบาง สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงตามค่าครองชีพแต่ละพื้นที่ และแต่ละอุตสาหกรรม ไม่ใช่ขึ้นเท่ากันทั้งหมดคำพูดจาก เว็บสล็อต

เพราะเมื่อขึ้นค่าแรงแล้ว ทางบริษัทคงต้องปรับเพิ่มราคาอาหารเช่นกัน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับรายได้

ซึ่งนอกจากกระทบกับบริษัทแล้วยังกระทบเป็นห่วงโซ่ ทั้งกลุ่มซัพพลายเชน สินค้า วัตถุดิบ อยากให้รัฐบาลพิจารณาให้ครอบคลุม เพราะบางอย่างหากขึ้นไปแล้วลดลงไม่ได้

“พิธา” ยันขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 450 บาท ย้ำมีหลักการไม่ได้ขึ้นตามใจตัวเอง

  เอกชน ขอขึ้นค่าแรง 450 บาท แบบค่อยเป็นค่อยไป ขู่สินค้าแพงแน่นอน

เงินเยนดิ่งเหว แบงก์ชาติญี่ปุ่นคงดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ดับหวังเปลี่ยนนโยบายการเงิน

นายธันยเชษฐ์ กล่าวถึงทีมเศรษฐกิจรัฐบาลชุดใหม่ว่า ทีมเศรษฐกิจเป็นทีมที่สำคัญ จึงคาดหวังว่าจะมีคนที่มีประสบการณ์มีความสามารถ ทำงาน บูรณาการร่วมกับ กระทรวง กรม และหน่วยงานต่าง ๆ ได้รวดเร็วมากขึ้น และคาดหวังให้รัฐบาลใหม่ มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นการส่งออกที่ยังติดลบอยู่ รวมถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ยังไม่กลับมาเท่าระดับก่อนโควิด และกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ รวมถึงดูค่าครองชีพต่าง ๆ ทั้งค่าไฟ ค่าน้ำ เพื่อช่วยลดรายจ่ายให้ประชาชน

นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภาคเอกชนอยากให้จัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบกับการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยคาดหวังว่า รัฐบาลใหม่จะมีทีมเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ขณะเดียวกันต้องเปิดโอกาสและเปิดกว้างให้คนรุ่นใหม่ได้ทำงาน

นายณัฐกิตติ์ กล่าวว่า กำลังซื้อผู้บริโภคในขณะนี้ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากผู้เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าต่างๆ ฟื้นตัวอย่างโดดเด่น และบางช่วงสามารถกลับมาอยู่ระดับใกล้เคียงช่วงก่อนโควิด-19 แล้ว เนื่องจากบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ ขยายตัว ผลมาจากนักท่องเที่ยวกลับมาเดินทางเข้าไทยมากขึ้น